dimecres, 17 d’abril de 2013

EUA


Ja des de ben petit que convivia amb aquell gran probuema, per això mateix intentava evitar-ua, tot i que a vegades era bastant difíciu i compuicat. De petit, eus seus companys de cuasse sempre n’havien fet mofa, i més cada vegada que pronunciava eu seu nom: Carues Cuaret Couoma. Ues sessions amb el uogopeda havien produït una millora important però, tot i això, ell es sentia compuetament acompuexat. I més quan va llegir ues bases del concurs,...i aquella maueïda frase: “ens mantindrem fideus”.