dijous, 4 d’abril de 2013

Microrelat 3 d'abril
Capficat per una profunda crisi d’idees, el poeta decidí fer reformes. Potser era el millor moment per cridar la brigada i en transformar la decoració del despatx, recuperaria inspiració. No se’n refiava, però, i preguntà pels possibles canvis. El cap, home de paraula, impressionat per la gran llibreria, assegurà:
—Ens mantindrem fidels a l’estil... També li dibuixarem unes espigues, la mar i un poble. Estem al seu servei.
El poeta fent números, preguntà:
—Ara digueu, què em costarà la reforma?